WPML not installed and activated.

بسته‌های آموزشی

  • بسته آموزشی مدیریت آب و ریسک

    توسط مدیرمسئول در تاریخ ۱ شهریور, ۱۳۹۲ در بسته‌های آموزشی
    0
    هدف از تشکیل این کارگروه، درک مباحث نظری و عملیاتی حوزه مدیریت یکپارچه منابع آب در سطح حوضه آبریز و حوضه شهری، بررسی عوامل طبیعی و انسانی مؤثر بر منابع آب، آگاهی از عدم‌قطعیت‌ها و تأثیر آن بر اقدامات مدیریتی، مطالعه پیرامون مخاطرات حوزه منابع آب، پیامدهای آن‌ها بر سامانه‌های اجتماعی ـ اقتصادی، و زیست‌بوم‌ها، و در نهایت ارائه راهکاری عملیاتی برای مدیریت ریسک‌های این حوزه می‌باشد.
    ادامه مطلب

1392 © تمامی حقوق برای مدیریت پایدار آب محفوظ میباشد.

طراحی سایت توسط 1001وب