WPML not installed and activated.

نـتایج فعالیت

تارنمای «مدیریت پایدار آب» در ایفای مأموریت خود، گزیده‌ای از دانش‌ها، بینش‌ها، رویکردها و تجارب در گستره جهانی، منطقه‌ای و ملی متناسب با نیازها و شرایط کشور را در بخش‌های مختلف سایت شامل فصل‌نامه بینش، تازه‌های کتاب و گفتگوی ویژه و … عرضه می‌نماید.

مجله بینش

تکاپوی جهانی در موضوع آب به دانش‌ها و بینش‌های ارزشمندی دست یافته است که متأسفانه در داخل کشور بازتابی درخور پیدا نمی‌کند. مجله بینش با وقوف بر این ضرورت‌ و در چارچوب مأموریت آگاهی‌بخشی تارنمای «مدیریت پایدار آب» تعریف شده است و می‌کوشد در حد بضاعت خلای مجله‌ای را که مشخصاً به مدیریت آب بپردازد پُر کند. مضمون اصلی هر شماره از فصل‌نامه، به تشخیص شورای سیاست‌گذاری و بر اساس مباحث جاری مدیریت آب در محافل داخلی انتخاب می‌شود. مطالب مجله گزیده‌ای از موارد زیر خواهد بود:

 • دیدگاه‌ها
 • یافته‌های پژوهشی/ خلاصه‌های سیاستی
 • مقالة علمی و مدیریتی
 • مفاهیم جدید
 • معرفی/ خلاصة گزارش‌های مهم
 • مباحث بین‌رشته‌ای
 • دستاوردها و تجارب
 • معرفی رویدادهای مهم جهانی
 • معرفی سازمان‌های مهم جهانی
 • معرفی پروژه‌های مهم
 • معرفی کتاب

گزارش‌های راهبردی

گزارش‌های تهیه‌شده در این بخش عبارتند از:

 • خلاصه گزارش‌های جهانی و منطقه‌ای درباره جنبه‌های مختلف مدیریت آب؛
 • مقالات و گزارش‌های مدیریتی- سیاستی (شامل تجارب و توصیه‌های سیاستی)؛
 • آثار مربوط به معرفی، نقد و تحلیل مفاهیم و رویکردهای نوین.

گفتگوی ویژه

بخش «گفت و گوی ویژه» بر اساس دو ضرورت زیر تدارک دیده شده است:

 • بهره‌گیری از دانش،  بینش و تجربه خبرگان، صاحب نظران و اندیشمندان حوزه آب؛
 • طرح مباحث میان‌رشته‌ای با اندیشمندان علوم انسانی و اجتماعی، با توجه به پیچیدگی مسائل آب.

تارنمای «مدیریت پایدار آب» تلاش خواهد کرد با شناسایی خبرگان و صاحب نظران، بخشی از دانش و بینش آب را در قالب گفت و گو در اختیار مخاطبان و علاقه‌مندان قرار دهد.

کتاب

در شرایط کنونی، کتاب‌های معدودی درباره مدیریت آب به زبان فارسی وجود دارد. تارنمای «مدیریت پایدار آب» برای پرکردن این خلأ در حد توان، به دو شیوه عمل خواهد کرد:

1- مطالب تهیه‌شده در بخش‌های دیگر تارنما، به اضافه دیگر آثار فارسی مناسب را در قالب کتاب سازماندهی می‌کند.

2- منابع انگلیسی مناسب (در حجم کم تا متوسط) را به زبان فارسی ترجمه خواهد کرد.

مخاطبان اصلی کتاب‌ها، جامعه دانشگاهی و کارشناسان هستند.

آموزش

تارنمای «مدیریت پایدار آب» بخشی از دانش و بینش آب را با رویکرد آموزشی در اختیار مخاطبان قرار خواهد داد. شیوه‌های اصلی انتقال دانش و بینش آب دراین بخش در چارچوب موارد زیر به‌انجام می‌رسد:

 • تهیه بسته‌های آموزشی؛
 • کارگاه‌ها و نشست‌های آموزشی؛
 • دوره‌های آموزشی مجازی.

1392 © تمامی حقوق برای مدیریت پایدار آب محفوظ میباشد.

طراحی سایت توسط 1001وب