WPML not installed and activated.

ميانگين بلندمدت تغذيه آب زيرزميني (mm/year)

ميانگين بلندمدت تغذيه آب زيرزميني

افزایش چشم‌گیر برداشت آب زیرزمینی در دهه‌های اخیر در مناطقی از جهان پدید آمده است که میزان بارندگی در آن‌ها کم است و بنابراین تغذیه آب زیرزمینی نیز محدود خواهد شد. نقشه بالا میانگین سالانه تغذیه آب زیرزمینی را در بخش‌های مختلف جهان نشان می‌دهد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، کشور ایران در زمره کشورهایی است که علاوه بر برداشت زیاد آب زیرزمینی برای کشاورزی، میزان تغذیه آب زیرزمینی نیز بسیار پائین است.

مأخذ: Comprehensive Assessment of Water Management in Agriculture.  2007. IWMI

1392 © تمامی حقوق برای مدیریت پایدار آب محفوظ میباشد.

طراحی سایت توسط 1001وب